Wist u dat u een gift aan Crowdpress mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting?

Crowdpress heeft een ANBI-status. Dat betekent dat de Belastingdienst Crowdpress heeft beoordeeld als een stichting die zich inspant voor het algemeen nut. Lees meer over wat een ANBI is op de site van de belastingdienst.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen voor Nederlandse belastingbetalers:

  •     Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  •     Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  •     Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  •     Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  •     Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  •     Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  •     Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.