Heb jij een onderwerp waar je in wilt duiken? Een artikel, fotoserie, video- of radioproject of multimediaal werk dat je graag wilt uitvoeren, maar ontbreken de financiële middelen? Start een project via Crowdpress.

Schrijf je plan, maak een realistische begroting, vertel iets over jezelf en...

 


Hoe maak je jouw goede plan inzichtelijk op Crowdpress?

Feitelijke informatie:

 1. Titel project
 2. Beoogd eindbedrag
 3. Einddatum tijdslimiet

Projectpagina:
Zet kort maar krachtig je plan, draaiboek en begroting uiteen.
Daarnaast kun je trailerfilm van maximaal 2 minuten toevoegen of foto’s die de kern van je project weergeven.

Het plan* beschrijft in een korte en een lange variant je project. Benoem daarin:

 • Waarover het gaat; het onderwerp
 • Wie zijn de makers; in één zin, de rest komt op je profielpagina te staan.
 • Wat je gaat maken; het eindproduct
 • Voor wie je het maakt; doelgroep, media, publicatiemogelijkheden.
 • Waarom jij vindt dat het gemaakt moet worden; het maatschappelijk belang.
 • Wie zijn je contacten; Openheid in je research, bronnen en (ervarings-) deskundigen en hoofdpersonen. Geef hier ook aan waar je heengaat voor sfeerelementen. Dus locaties in het veld, bepaalde steden, gebouwen of specifieke plekken in het buitenland.

In het draaiboek beschrijf je in een overzichtelijke planning uit welke fases het project bestaat van het begin tot het einde van de looptijd van het project. Bijvoorbeeld op chronologische volgorde de start- en researchfase, evt. met inkoop van training of begeleiding, dan de uitwerking van het project en tot slot de publicatie- en mediafase, waarin je je doelgroep bereikt.

In de begroting specificeer je de kosten van de verschillende project fases. Ook geef je hier aan welk deel je via Crowdpress wilt laten financieren en voor welk deel je subsidie of sponsoring je aanvraagt (zoveel als mogelijk de namen noemen). Treed niet teveel in detail, maar geef een globaal overzicht van de kosten.

Profielpagina:
Om jezelf te kunnen profileren moet je een korte tekst aanleveren, met daarbij vooral veel links naar jouw persoonlijke pagina’s. Dus je website, facebookpagina, twitter, linkedIn. Kortom alles waarmee jij je (zakelijk) wilt profileren. Een aantal richtlijnen:

 • Ben je journalist, fotograaf, video- of radiomaker of een mediaorganisatie?
 • Geboortedatum en plaats
   
 • Bio van maximaal 100 woorden, geschreven in de 3e persoon
 • Beschrijf je (studie-)achtergrond
   
 • Link naar je persoonlijke website
 • Waar ben je te vinden via social media?

Sluit een representatieve foto bij (portret, alleen gezicht) of het bedrijfslogo, van maximaal 400x400 pixels

 

* Plan B
Crowdpress legt jouw plan voor aan potentiele donateurs door het online te zetten. Hieraan is een bepaalde tijdslimiet gekoppeld. Mocht de crowdfundcampagne niet binnen die tijdslimiet het beoogde eindbedrag hebben opgeleverd, dan kan de maker deze maximaal 1 keer nieuw leven inblazen met een plan b.
Dit plan legt de maker voor aan de al geworven donateurs, die dan nog de mogelijkheid hebben hun donatie aan een ander project op Crowdpress te schenken als zij niet akkoord gaan met dit plan b. Hiervoor moet ze binnen 3 werkdagen reageren op de aan hen gerichte e-mail met daarin het alternatieve voorstel. Bij geen reactie geldt ‘Wie zwijgt stemt toe’.

Gaan ze akkoord en wordt het eindbedrag van plan b voor 100 procent behaald, dan ontvangt de beoogde maker de financiële steun. Is het eindbedrag niet voor 100 procent behaald, dan worden alle donaties door Crowdpress aan een ander project geschonken. Het terugvorderen van donaties is niet mogelijk.