Startende journalisten pitchen op Crowdpress hun producties. Jij bepaalt of het plan interessant genoeg is om uit te werken. Hoe? Door hen te steunen met een kleine óf een grote financiele bijdrage.

Spreekt een project je aan? Steun de makers.

Door projecten op Crowdpress te ondersteunen, stimuleer je de journalistieke sector zelfstandig maatschappelijke kwesties aan te snijden, waar normaal op redacties te weinig tijd of financiële middelen voor zijn.

Crowdpress dient meerdere doelstellingen. Allereerst het ontwikkelen van ondernemerschap bij startende freelance journalisten, fotografen, documentairemakers en mediaorganisaties zodat zij zich kunnen ontplooien als professionals in het maken van verhalen waarmee zij een breed publiek bereiken.

Daarnaast wordt creativiteit gestimuleerd. Starters krijgen de kans onafhankelijk te werken aan mooie producten op basis van een democratisch systeem, the crowd; het publiek oftewel jij als donateur, bepaalt welk product voldoende aantrekkelijk is om uitgewerkt te worden. 
Zowel particulieren als bedrijven kunnen financiële bijdragen leveren om projecten mogelijk te maken.

Jouw donatie:
Spreekt een project je aan? Dan maak je op naam van dat project een bedrag over op de rekening van Crowdpress. Donaties aan een project worden pas overgemaakt aan de makers, zodra het eindbedrag voor minimaal 100 procent is bereikt en de tijdslimiet verstreken is. Tot die tijd staat jouw bijdrage gereserveerd op de bankrekening van Crowdpress.  

Plan B:
Crowdpress legt het plan van de makers voor aan potentiele donateurs door het online te zetten. Hieraan is een bepaalde tijdslimiet gekoppeld. Mocht de crowdfundcampagne niet binnen die tijdslimiet het beoogde eindbedrag hebben opgeleverd, dan kan de maker deze maximaal 1 keer nieuw leven inblazen met een plan b.

Dit plan legt de maker voor aan de al geworven donateurs, die dan nog de mogelijkheid hebben hun donatie aan een ander project op Crowdpress te schenken als zij niet akkoord gaan met dit plan b. Hiervoor moet ze binnen 3 werkdagen reageren op de aan hen gerichte e-mail met daarin het alternatieve voorstel. Bij geen reactie geldt ‘Wie zwijgt stemt toe’.

Gaan ze akkoord en wordt het eindbedrag van plan b voor 100 procent behaald, dan ontvangt de beoogde maker de financiële steun. Is het eindbedrag niet voor 100 procent behaald, dan worden alle donaties door Crowdpress aan een ander project geschonken. Het terugvorderen van donaties is niet mogelijk.

Het kan zijn dat voor het verstrijken van de tijdslimiet het eindbedrag al wordt behaald, het project kan dan meer dan 100 procent financiële steun verwerven. De maker dient donateurs op de hoogte te stellen waarvoor het extra bedrag gebruikt wordt.

Het gehele door donateurs gestorte bedrag komt ter beschikking van het project waarvoor de donaties zijn verworven, behoudens de afdracht van 10%.

Privacy:
Op Crowdpress is geen enkele individuele donatie te zien. Er zijn dus geen namen of individuele bedragen te zien op de site zelf. De gegevens die een gebruiker te zien krijgt zijn:

Voor alle projecten bij elkaar:
- Het aantal projecten
- Het aantal donateurs
- Het bedrag dat in totaal is binnengehaald
- Het percentage geslaagde projecten

Per individuel project:
- De financiering die is binnengekomen in procenten uitgedrukt
- Het aantal dagen dat er nog gefinancierd kan worden

Door Crowdpress worden de donaties netjes worden bijgehouden op de achtergrond. Bij sommige projecten bieden de makers een wederdienst in ruil voor je bijdrage. Kies je ervoor iets te ontvangen van de maker of wil je op de hoogte worden gehouden, dan moet je een account aanmaken met je naam en je e-mailadres, zodat de maker contact met je op kan nemen.