Even je borsten laten vergroten of een volledige health check laten doen? Het kan allemaal in Maleisië. Het land staat in de top drie bestemmingen voor medisch toerisme. Dit komt door de goede gezondheidszorg, de lage kosten en het prettige klimaat. De Maleise overheid speelt hierop in door de Maleise gezondheidszorg wereldwijd te promoten en privéklinieken te subsidiëren.

In het afgelopen jaar reisden meer dan 600.000 toeristen om medische reden naar Maleisië. Volgens de recente Amerikaanse studie ‘International Living’,  staat Maleisië in de top 3 van beste bestemmingen voor medische behandelingen. In deze studie werd gefocust op de kwaliteit en de kosten van de gezondheidszorg bij landen over de hele wereld. De gezondheidszorg in Maleisië werd geprezen met 95 van de 100 punten en omschreven als “gelijk aan of zelfs beter dan in de meeste Westerse landen”. De Maleisische minister van Gezondheidszorg vertelde aan de krant The Star dat hij erg trots is op deze prestatie. Volgens hem is de enorme groei van medisch toerisme naar Maleisië te danken aan de investeringen in goede medische voorzieningen en de relatief lage prijzen.

Om Maleisië op de kaart te zetten als topbestemming voor medisch toerisme, startte het ministerie van Gezondheidszorg enkele jaren geleden de Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC). Jaarlijks wordt er een conferentie georganiseerd vanuit het MHTC om de Maleise gezondheidszorg wereldwijd te promoten. Deze International Healthcare Travel Expo (MIHTE) biedt een platform om stakeholders uit de zorgindustrie van over de hele wereld bij elkaar te brengen.

Naast promotie doet de MHTC ook aan kwaliteitsbewaking. Grote privéklinieken in Maleisië zijn lid van de MHTC en ontvangen vergoedingen om hun gezondheidszorg te verbeteren en zo patiënten vanuit het buitenland aan te trekken. Cik Nor Azlina Jemain is manager van het Damai Specialist Hospital, een privékliniek in Kota Kinabalu. “Privéklinieken moeten aan bepaalde eisen voldoen om lid te mogen worden”, legt zij uit. “Een comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van de private en overheidssector, evalueert en selecteert de klinieken. Zo wordt er voor gezorgd dat alle klinieken die toeristen ontvangen kwalitatief goede service bieden.”

De Maleisische overheid investeert veel in het medisch toerisme, maar krijgt daar natuurlijk ook iets voor terug. In 2010 verdiende Maleisië 380 miljoen RM (86 miljoen Euro) aan de buitenlandse patiënten en de overheid verwacht een jaarlijkse stijging van tien procent.

In 2012 ontving Maleisië 671.727 buitenlandse patiënten van over de hele wereld. Sinds 2007 is het jaarlijkse aantal buitenlandse patiënten met meer dan 300.000 toegenomen. Uit recent onderzoek met de naam ‘Medical Tourism in Malayisa: prospects and challenges’ blijkt dat meer dan de helft van de medisch toeristen in Maleisië uit het Midden-Oosten komt. Ook komt er een groot deel uit Azië. Na Azië volgt Afrika en daarna Europa en Amerika. De meeste patiënten die Maleisië bezochten voor een operatie waren 41 jaar en ouder.

Het aantal privéziekenhuizen in Maleisië neemt ieder jaar toe. Sinds 2010 zijn er twintig privéklinieken bijgekomen. Op dit moment zijn er 225 privéklinieken in Maleisië en er wordt verwacht dat dit er 239 zullen zijn in 2018. De meest voorkomende behandelingen bij buitenlandse patiënten zijn cardiale behandelingen, cosmetische behandelingen, oogheelkunde, tandheelkunde, orthopedische behandelingen en diagnostische diensten zoals MRI-scans, CT-scans en volledige Health Checks.

Health Checks
De artsen van Damai Specialist Hospital zijn vooral gespecialiseerd in die Health Checks. Dit zijn behandelingen, waarbij de gezondheid van mensen op allerlei vlakken wordt onderzocht. Denk daarbij aan het onderzoeken van bloed, cholesterol, leverfunctie, nierfunctie, urine en hepatitis B. “We bieden verschillende Health Check pakketten aan”, zegt manager Cik. “Het basispakket is momenteel bij ons in de aanbieding. Voor een basis Health Check betaal je nu geen 225 RM (56 Euro) maar 180 RM (40 Euro). Mensen uit allerlei landen komen voor deze gezondheidschecks naar Maleisië, we ontvangen zelfs mensen uit Europa.”

Naast zo’n basispakket worden er ook vele andere pakketten aangeboden, zoals een pakket speciaal voor ouderen of voor zwangere vrouwen. Volgens Cik komen medisch toeristen vooral naar Maleisië voor kleine ingrepen. “Het zijn meestal operaties waar de patiënten niet lang voor in het ziekenhuis moeten blijven, ongeveer één tot drie dagen. Op deze manier past de operatie in het vakantieprogramma van de toeristen.”

Er zijn verschillende redenen waarom Maleisië wordt gezien als een geschikt land voor medische behandelingen, in combinatie met een vakantie. Een eerste reden hiervoor is het prettige klimaat. In Maleisië is het altijd warm en er heerst een subtropisch klimaat. Maleisië is hierdoor het hele jaar geschikt voor een zonvakantie. Daarnaast heerst er een wijdverspreide overtuiging dat het tropische klimaat het genezingsproces bevordert. Een andere reden voor de geschiktheid van Maleisië zijn de lage kosten. De kosten voor gezondheidszorg in Maleisië zijn behoren tot de laagste ter wereld. Een bypassoperatie kost bijvoorbeeld in Nederland zo’n 12.000 euro, in Maleisië kost dezelfde operatie zo’n 6.000 euro. Maar tegenover deze lage kosten staat een enorm goede kwaliteit. “Op het gebied van gezondheidszorg hebben wij een groep van professionals die enorm goed opgeleid zijn en de kwaliteit van onze gezondheidszorg blijft stijgen”, aldus Jemain. Doordat de overheid privéklinieken subsidieert, kan de apparatuur en kennis continue vernieuwd worden en de kwaliteit hoog blijven.

Eigen bevolking
Voor buitenlandse toeristen zijn de privéklinieken in Maleisië goedkoop, maar voor veel Maleisiërs zijn de behandelingen daar veel te duur. Het grootste deel van de bevolking gaat daarom naar publieke ziekenhuizen, die in handen zijn van de overheid zelf. Hoewel de laatste jaren geprobeerd wordt de kwaliteit te verbeteren, komen deze ziekenhuizen niet in de buurt van wat privéklinieken bieden. Dit komt doordat er niet zoveel geld beschikbaar is voor de publieke ziekenhuizen als voor de privéklinieken. Het lijkt er dus op dat publieke ziekenhuizen niet de hoogste prioriteit krijgen.

“Een aantal jaar geleden was het kwaliteitsverschil tussen privéklinieken en publieke ziekenhuizen groter. De laatste tijd probeert de overheid het hele systeem van publieke ziekenhuizen te verbeteren. Ze proberen de best mogelijke apparatuur te gebruiken, maar medische ontwikkelingen gaan snel en er komt snel nieuwe apparatuur bij, dus het is soms moeilijk voor hen om bij te blijven. De ene dag koop je een nieuw apparaat en de volgende dag is het niet langer meer het beste apparaat op de markt. Privéklinieken hebben toch meer geld en bezitten dus vaak de betere apparatuur”, aldus Jemain.

Haar collega Paul Mathew, pr-manager van het Damai Specialist Hospital, haakt hierop in: “De kwaliteit van de behandelingen in privéklinieken is ook gewoon beter. Dit komt doordat hier over het algemeen betere, gekwalificeerde artsen werken die vaak in het westen getraind zijn. Als ik zelf ooit een medische behandeling nodig zou hebben, zou ik liever in een privékliniek behandeld willen worden. Niet alleen om de betere kwaliteit, maar ook om de wachttijden. In privéklinieken kan je meestal binnen een paar dagen behandeld worden, terwijl je in publieke ziekenhuizen weken of maanden op de wachtlijst kunt staan voor een behandeling.” Volgens Mathew is de kwaliteit in publieke ziekenhuizen van Maleisië echter hoog genoeg en daarbij worden de mogelijkheden voor de lokale bevolking om naar privéklinieken te komen steeds groter aangezien behandelingen steeds vaker gedeeltelijk of volledig vergoed worden.

Maleisië zal de komende jaren doorgaan met het promoten en subsidiëren van privéziekenhuizen. Verwacht wordt dat het aantal buitenlandse patiënten jaarlijks zal toenemen en het doel is dat er in 2020 twee miljoen medisch toeristen naar Maleisië komen voor een behandeling. “Natuurlijk verdient Maleisië veel geld aan het medisch toerisme, maar dit is niet de enige reden waarom we de gezondheidszorg promoten”, concludeert Jemain. “We willen laten zien dat Maleisië meer te bieden heeft, dan alleen natuur en eten. Op deze manier wordt Maleisië op een andere manier op de kaart gezet. Het is al bewezen dat Azië veel vertrouwen heeft in de gezondheidszorg van Maleisië, dit willen we ook bereiken in de rest van de wereld. Ik denk dat we aardig goed op weg zijn.”