In ALab, het voormalig Shell-lab in Amsterdam-Noord start VersPers met de ontwikkeling van een creatief netwerk: het VersPers-Netwerk. Een nieuw scharnierpunt in de multimediale onderzoeksjournalistiek. Personen met diverse achtergronden worden aan elkaar verbonden om nieuwe werkgelegenheid te creëren in de mediasector.

Het VersPers-Netwerk is een open broedplaats waar onafhankelijke journalistieke projecten op innovatieve wijze gecreëerd en gepresenteerd worden en ondernemend talent gestimuleerd wordt tot co-creatie.

Werken aan kansrijke journalistiek
VersPers
brengt partijen samen
biedt scholing en begeleiding
promoot jong talent
en publiceert onafhankelijke journalistieke producties
 

Mensen kunnen

  • VersPers vrijblijvend steunen
  • Lid worden van het netwerk
  • Werkplekken huren op projectbasis
  • Studeren bij Open Eyes
  • Crowdfunden via Crowdpress
  • Deelnemen aan journalistieke reizen

Wil jij deelnemen aan het nieuwe journalistieke creatieve netwerk VersPers aan Tafel?
Kom dan naar de Tweede Dag voor Journalistiek Ondernemerschap, klik hier.

Het netwerk is creatief en journalistiek, fysiek en virtueel. Een plek waar onderzoek, kennisoverdracht, kruisbestuiving en innovatie centraal staan. De blijvende drijfveer is om voorbij snelle meningen en kale feiten te gaan en diepgravende journalistieke analyses te maken en aan de man te brengen. Dit wordt geschraagd met een financiële voorziening, een flexibele voorziening voor opdrachtgever- en ondernemerschap en een performance netwerk.

VersPers staat voor berichtgeving en digitale informatie-uitwisseling vanuit een ‘nieuwe journalistieke wereld’. De wereld buiten de reguliere verslaggeving, waar bezuinigingen rompredacties creëren en regionale journalistiek de concurrentiestrijd verliest. Het netwerk biedt kans om de handen ineen te slaan en samen aan
vernieuwende diepgaande projecten te werken. Het netwerk zal een faciliterende rol spelen voor talentvolle freelancers, start-ups en gevestigde ondernemers.

Het daagt uit, het stimuleert en scout, waardoor nieuwe samenwerkingen ontstaan en eigen projecten worden gerealiseerd. Personen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar en kunnen elkaar de kruiwagen bieden tot onderzoek. Zo wordt enerzijds werkgelegenheid gecreëerd en anderzijds worden ontwikkelingen tot stand gebracht tot innoverende nieuwe media.

Is je interesse gewekt? Wij zijn bereikbaar via info@verspers.nl en we houden je op de hoogte via de nieuwsbrief!