VersPers werkt mee aan twee NWO-gefinancierde onderzoeksprojecten. Exploring Journalism's Limits (samen met Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Utrecht en A Lab) en Entrepeneurship at Work (samen met Rijksuniversiteit Groningen). Beide onderzoeksprojecten worden geleid door hoofdonderzoeker Tamara Witschge. Op 8 februari presenteren we tijdens het slotevent van Het Brede Netwerk in A Lab, Amsterdam het resultaat: uniek inzicht in de centrale vraag: hoe krijgt journalistiek gestalte in een multidisciplinaire, multi-vorm en multifunctionele omgeving en hoe kunnen we haar praktijk innoveren en inclusief maken?

Exploring Journalism's Limits is action research. Dat is een onderzoeksmethode waarbij wetenschappelijke onderzoekers meedoen in de (in dit geval journalistieke) praktijk, zelf ook journalistieke projecten initiëren. De onderzoekers op het project hebben journalisten hebben gevraagd met de inzet van innovatieve, interactieve onderzoeksmethoden te reflecteren op de grenzen van hun vak. De wetenschapper wordt journalist en de journalist wordt wetenschapper. Met trots stellen wij tijdens het slotevent van het Brede Netwerk op 8 februari enkele uitkomsten tentoon die dit onderzoek en het nog lopende Entrepreneurship at Work voort heeft gebracht.

--> Wil je bij het event zijn en de tentoonstelling bekijken, meld je dan van tevoren aan via deze link.

Exploring Journalism's Limits: Perspectieven van makers op innovatie en diversiteit in het vak

Wat?
Exploring Journalism's Limits is een project gefinancierd door NWO en is een gezamenlijk project van VersPers, A Lab Amsterdam, J Lab van de Hogeschool Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Samen onderzoeken we wat het domein van de journalistiek vandaag de dag inhoudt: wat is journalistiek, wie is een journalist, wat is het werk van een journalist en waar vindt dat plaats? In samenwerking met onderzoekers, journalisten en andere makers die betrokken zijn bij de productie van journalistiek, onderzoeken en stellen we de grenzen en dominante definities van journalistiek ter discussie.

Waarom?
Het project stelt een fundamentele vraag aan de orde: hoe kunnen we ervoor zorgen dat innovatie en diversiteit floreren in een vakgebied waar praktijken zeer gestandaardiseerd zijn? Het project geeft inzicht in de uitdagingen die journalisten ervaren in hun dagelijkse werk, op school, thuis, op de redactie. Door de makers bij het onderzoek te betrekken, staat hun reflectie op hun functie, hun werk en hun rol in de samenleving centraal.

Hoe?
Makers en onderzoekers op het gebied van journalistiek en de bredere creatieve industrie werkten samen om de grenzen van de journalistiek te onderzoeken en zochten naar mogelijkheden om ze te verbreden om zo nieuwe kansen te creëren die relevant zijn voor de professional, de sector en de samenleving. Hier presenteren we het resultaat: een uniek inzicht in de centrale vraag: hoe krijgt journalistiek gestalte in een multidisciplinaire, multi-vorm en multi-functionele omgeving en hoe kunnen we haar praktijken innoveren en diversifiëren?

Projecten

Co-creatie van kennis
Om een ​​veld in beweging, zoals de journalistiek, te kunnen vangen, moeten onderzoekers creatief zijn in hun methoden. In het onderzoeksproject Exploring Journalism's Limits hebben we daarom gezocht naar nieuwe manieren om het veld te begrijpen, met het perspectief van de maker centraal. We hebben praktijkgerichte onderzoeksprojecten, samenwerkingen met kunstenaars en beoefenaars, en audiovisuele methoden gebruikt. Als zodanig verleggen we ook de grenzen van academisch en praktijkgericht onderzoek, waarbij we ontwerpers, journalisten, filmmakers en andere creatieven als onderzoekers omarmen. Dit is spannend, omdat het leidt tot nieuwe soorten wetenschap, artistieke strategieën en open onderzoeksmateriaal. Maar het brengt ook veel uitdagingen met zich mee. Wat is de rol van de 'onderzoeker' en de 'onderzochte' en houden dergelijke categorieën nog wel stand? Hoe een evenwicht te vinden tussen verschillende manieren van werken, denken, zijn, terwijl je echte interdisciplinariteit realiseert? En op wie is de kennis gericht die het resultaat is en hoe kunnen we diegene het beste bereiken? Hier zie je het onderzoeksproces gevisualiseerd door grafisch designer Wytze Veenstra (Visual Notes). Aan de hand van interviews met de teamleden illustreert hij de ups en downs, de problemen en hoogtepunten van deze manier van werken. Niet echt een stappenplan om onderzoek opnieuw in te richten, maar wel een inzichtelijke interventie in deze opkomende manier van samenwerken in onderzoek.

 

Love me / Hate me
Voor velen is journalistiek niet alleen een ‘baan’, maar eerder een roeping. In dit project krijg je inzicht in de passie en de emoties die journalisten in hun werk ervaren. Tijdens workshops in A Lab in 2018 werd journalisten gevraagd om twee brieven te schrijven: een liefdesbrief (of een ode aan de journalistiek) en een ontslagbrief. Voor de ode aan de journalistiek werden journalisten uitgenodigd om na te denken over de belangrijkste dingen die ze in het beroep waarderen, waarom ze zo goed bij elkaar passen, waar hun passie ligt, of - als dit het geval is - waarom en hoe ze een verstandshuwelijk hebben. Hier zie je de gepassioneerde resultaten. Voor de ontslagbrief - hun fictieve afscheid van het beroep als geheel - hebben journalisten hun gevoelens van frustratie, twijfels, angsten en zorgen aangeboord. Samen geven deze een sterke boodschap aan het beroep: Verander of je verliest me!

 

Artist in the Newsroom
Nieuwsredacties hebben grote veranderingen in het ontwerp ondergaan. De herinrichting van de ruimtes waar journalistiek wordt geproduceerd, laat zien en geeft vorm aan hoe nieuwswerk wordt begrepen. Om hier inzicht in te krijgen, nodigden we een kunstenaar uit in op een redactie en gebruikten we video en audio om de nieuwsredactie te documenteren. In deze digitale expositie kun je zien hoe redacteuren, verslaggevers, onderzoekers en een kunstenaar een specifieke lokale nieuwsorganisatie ervaren: Dagblad van het Noorden. Online nieuwsredacteur Alfred Meester neemt je mee door de ruimte, terwijl beeldend kunstenaar Ricky Booms zijn inzicht in de newsroom deelt via een kunstwerk. Kom en sluit je aan bij de onderzoekers op hun reis door de redactieruimte en ontdek waarom toiletten veilige havens zijn, lawaai door sommigen wordt gezien als een symbool voor goed nieuws en bij anderen voorkomt dat zij productief zijn, en leer hoe historische journalistieke figuren een nieuw gezicht krijgen in moderne ruimtes.

 

Picture this!
Samenwerken met niet-journalisten, werken vanuit huis of een café, en werk doen dat veel breder is dan het produceren van nieuws: wanneer voelen journalisten zich echt een journalist in een tijd waarin grenzen tussen disciplines, thuis en werk, journalistiek en andere genres en disciplines blijven vervagen? In dit project hebben we beginnende journalisten gevraagd die momenten vast te leggen waarop ze zich het meest bewust waren van hun identiteit. Welke objecten, mensen, technologieën, situaties en ruimtes laten hen reflecteren wie ze zijn en wat ze doen? In deze expositie kun je zien hoe deze jonge werkende journalisten hun werkomgeving hebben gefotografeerd. Samen laten deze foto's zien hoe zij hun omgeving ervaren. Ze tonen de ruimtes waar ze doorheen bewegen en tussen schakelen als professionals en mensen: van redacties tot slaapkamers en van treinen tot cafés. Audiofragmenten uit interviews geven u een inzage in hoe journalisten hun werkruimte ervaren, en breder: hoe ze het journalistieke beroep en de praktijk ervaren en zich ertoe verhouden.

 

Een toolkit voor startende journalisten
Journalisten die de markt betreden werken vaak als freelancers. De zekerheid van een baan bij een redactie of een contract binnen een  journalistieke organisatie is tegenwoordig verre van vanzelfsprekend. Dit stelt de beginnende freelance journalist voor veel vragen, zoals: hoeveel vraag ik eigenlijk voor een project, hoe kan ik me onderscheiden van anderen, waar vind ik tips voor netwerken, of welke cursussen zijn het nuttigst om me te specialiseren in specifieke vaardigheden? Hoewel er veel informatie beschikbaar is, is het moeilijk voor beginnende journalisten te weten waar ze moeten beginnen om de juiste praktische informatie te vinden. Kom de door ons ontworpen toolkit uitproberen en ontdek die informatie die jij het meest nodig hebt om het soort journalist te worden dat je wilt zijn. Het is gebaseerd op ontwerpsprints met studenten, recent afgestudeerde journalisten en docenten van journalistieke opleidingen, en biedt praktische antwoorden en tips voor journalisten.

 

Lost in Europe
Volgens Europol's chief of staff, Brian Donald, zijn er wel 10.000 migrantenkinderen vermist in Europa. Er wordt gevreesd dat sommigen van hen in handen van drugsbendes en mensenhandelaren zijn gevallen of in de seksindustrie zijn verkocht. Anderen zijn misschien naar familie of vrienden in Europa gereisd zonder dit te melden. Ze zijn verdwenen. Het lot van niet-begeleide minderjarige migranten is een van de meest urgente kwesties in de migrantencrisis. Het doel van Lost in Europe is om de verhalen van deze vermiste kinderen te achterhalen. Het team bestaat uit onderzoeksjournalisten uit Nederland, Duitsland, België, Italië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, die samenwerken om erachter te komen wat er is gebeurd met de verdwenen kinderen in Europa. Hier zie je een installatie die het werk toont van Ahmet Polat, Sanne Terlingen, Geesje van Haren en Dan Archer, waarbij ze de reis van niet-begeleide minderjarigen door Europa volgen en hun verhalen vertellen over waarom en hoe ze verdwenen zijn. Grafische journalistiek wordt gebruikt voor duistere gebeurtenissen en situaties waarin fotografie de kinderen zou 
schaden.

Lost in Europe wordt ondersteund door nieuwsorganisaties zoals VPRO Argos, NRC Handelsblad, BBC Radio 4, The Guardian, Knack, VRT, VG, Small Stream Media, IRPI en Il Fatto Quotidiano. Dit grensoverschrijdende project wordt ondersteund door de Nederlandse Postcode Loterij, Journalismfund.eu, National Geographic, Digital Whistleblowing Fund, IJ4EU, VNJB en FondsBJP.

 

Journalistic Cityscape
Wat hebben een waslijn vol wasgoed, een hotdogkraam en een vuurtoren gemeen? Het zijn allemaal manieren waarop journalisten hun rol in de samenleving verbeelden. In een nteractieve workshop nodigden kunstenaars van de cultureel onderwijs startup OneDayArtist journalisten uit om hun eigen maatschappelijke rol als een object in het publieke domein te visualiseren. In sessies van een half uur reflecteerden journalisten op de kernwaarden die hun werk sturen en schetsten vervolgens een object dan hun rol metaforisch weergeeft. Jobbe Holtes en Yotka Kroeze van OneDayArtist brachten deze tekeningen vervolgens samen. Het resultaat: een gezamenlijk kunstwerk in de vorm van een stad die een divers en kleurrijk beeld schetst van de maatschappelijke functies van de journalistiek. Hieronder zie je het digitale kunstwerk. Het is interactief. Als je met je muis over de objecten beweegt, leer je meer over hun betekenis.

.

Meer informatie over de NWO-projecten geleid door hoofdonderzoeker Tamara Witschge vind je hier: Exploring Journalism's Limits en Entrepeneurship at Work.