Hoe overleeft een jongere zonder papieren in Nederland? Wat blijft er over als je officieel niet bestaat, als je niet legaal mag werken, huren, studeren - wat doe je dan?

Doelbedrag: € 2200,- / Plan B: € 862,40 bereikt

Alleen in 2015 kwamen zo´n 26.000 minderjarigen naar Europa, in de jaren daarvoor nog veel meer. Een groot deel van hen verdween uit beeld van de autoriteiten. Zo liepen er uit de Nederlandse opvang voor alleenstaande kindvluchtelingen vorig jaar 160 minderjarigen weg. Maar jongeren worden ook vaak op straat gezet als ze 18 worden. Weer anderen doen helemaal geen asielaanvraag, omdat ze weten dat die toch niet gaat lukken.

Katja van Nimwegen zoekt deze ongedocumenteerde jongeren en schrijft het verhaal van de officieuze wereld waarin zij overleven. Ze heeft al zes jongeren leren kennen, allemaal inmiddels meerderjarig en met een intens verlangen iets van hun leven te maken. Dit verhaal moet verteld worden.

Daarom zou Katja haar project graag een boost geven. Door samen te werken met dansers, fotografen, theatermakers en kunstenaars kan ze meer vormen van storytelling inzetten en illegale jongeren oproepen zich te laten zien, al dan niet herkenbaar. Want met of zonder papieren, ze bestaan en we kunnen veel van ze leren.