Door het lezen van deze rubriek “Onderweg” kan je het idee krijgen dat Laura van reizen houdt. Dit klopt en het gaat verder dan dat. Naast de vele reizen die ze gemaakt heeft, onder andere naar Indonesië, Thailand, Australië, Jordanië en Israël, heeft ze ook een tijd in Caïro en Auckland gewoond. Deze reizen vormen voor Laura de basis van haar culturele onderlegging, wat heeft uitgemond in de studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie te Utrecht. Tijdens deze drie jaar schreef ze voor het antropologische vaktijdschrift, maakte ze foto’s en schreef ze recensies voor 3voor12/Amsterdam.

In 2012 heeft Laura haar studie afgerond, waarna er gewerkt en gespaard moest worden voor haar huidige reis – van Caïro naar Kaapstad. Middels bussen, treinen, boten, motoren en ezels wordt deze reis momenteel ondernomen, van de kleinste dorpen in Oeganda naar tropische eilanden als Zanzibar. Maar één ding heeft het allemaal met elkaar gemeen: de reis wordt gemaakt onder het mom van haar onderzoek “On the Road to Change”, waarbij Laura in vier Afrikaanse landen een kleinschalig ontwikkelingsproject uitzoekt om te bekijken wat de lokale bevolking hier eigenlijk van denkt. De uitkomsten van dit onderzoek verschijnen zowel in artikelen als uiteindelijk in een documentaire. Wat ze onderweg allemaal tegenkomt aan bijzonderheden, merkwaardigheden en alledaagse zaken is hier te vinden op VersPers.nl.

Momenteel volgt Laura de Master Journalistiek en Media aan de Universiteit van Amsterdam, richting geschreven journalistiek. Hiernaast is ze bezig met fotografie en het bijhouden van het nieuws en ontwikkelingen over het Midden-Oosten. De marginale tijd die over blijft is ruimte voor de verbetering van haar Arabisch.