Wie is ‘de Turk’? is de vraag die wij tijdens onze reis in Turkije onderzoeken. Het land met 70 miljoen inwoners kent een grote religieuze en etnische diversiteit. Wat is de weerslag van hun geschiedenis op hun huidige identiteit? Met dit journalistieke onderzoek belichten we wat er achter de algemene noemer ‘Turk’ schuilgaat. We brengen verloren verhalen tot leven.

Doelbedrag: € 3500,-

Het Project
Onze Turkse vriendenkring laat een grote verscheidenheid zien. Het zijn Armeniërs, Azeris, Koerden, alawieten, Lazaren, Assyriers en etnische Turken met allemaal een eigen familiegeschiedenis die terugleidt naar Turkije. Met ons project gaan we in Turkije op zoek naar verschillende mensen wiens voorouders al generaties lang op het huidige Turkse grondgebied leven, maar die niet vaak aan het woord komen om hun familiegeschiedenis te vertellen.

Door de verscheidenheid aan groepen, talen, culturen, religies en overtuigingen aan de oppervlakte te brengen kunnen actuele nieuwstrends uit Turkije beter geduid worden. Omdat deze diversiteit ook aanwezig is binnen de Turkse gemeenschap in Nederland kan ons project daarnaast ook mogelijke spanningen tussen Turkse Nederlanders beter doen begrijpen.

Over de makers
Zara Toksöz (1990) heeft na haar bachelor Politicologie de master Internationale Betrekkingen afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend hieraan heeft zij in Istanbul gewoond en onder andere gewerkt voor de Turkije correspondent van de Volkskrant. Haar vader is geboren in het oosten van Turkije; de verhalen over zijn jeugd en zijn familiegeschiedenis hebben haar nieuwsgierig gemaakt naar andere familieverhalen uit dit land.

Zola Can (1991) heeft ook politicologie gestudeerd en deed vervolgens de master Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie heeft ze zich gespecialiseerd in de sociale en politieke ontwikkelingen in Turkije. Haar vader komt uit Antakya (Antiochië), van oudsher een stad waarin verschillende culturen en religies al eeuwen lang naast elkaar leven. Zola merkte dat mensen in haar omgeving weinig weten over de diversiteit binnen de Turkse samenleving. Dit motiveerde haar dit project te starten.